CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 983 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Mức độ 4 Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
2 Mức độ 4 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
3 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
4 Mức độ 3 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
5 Mức độ 3 Thủ tục Khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
6 Mức độ 3 Thủ tục Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
7 Mức độ 3 Đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa Sở Lao động, Thương binh và Xã hội An toàn lao động
8 Mức độ 3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An Toàn Thực Phẩm
9 Mức độ 3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương An Toàn Thực Phẩm
10 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
11 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
12 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
13 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
14 Mức độ 4 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
15 Mức độ 4 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính