Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
140.535
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
136.837
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 30/05/2024 08:32:51

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
    Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 30/05/2024 08:32:51

Số lượt truy cập
10252877
Đang online: 1
Hôm qua: 230
Tháng trước: 5487
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN