Tìm thấy 142 thủ tục

Mức độ 4
Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự
Mức độ 2
Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng
Mức độ 2
Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
Mức độ 2
Kiểm dịch y tế đối với hàng hóa
Mức độ 2
Kiểm dịch y tế đối với phương tiện vận tải
Mức độ 4
Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS
Mức độ 4
Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng
Loading...