Mức độ 4  Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc

Ký hiệu thủ tục: 1.001893.000.00.00.H37
Lượt xem: 246
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 50, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

 

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dược phẩm
Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận trực tiếp hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC tỉnh.

 

- Tiếp  nhận  và  trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


03 ngày kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ 


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Lệ phí


Không


Phí


Đang cập nhập...


Căn cứ pháp lý


- Luật Dược năm 2016.- Nghị định  số 54/2017/NĐ-CP.- Thông  tư số 07/2018/TT-BYT ngày  12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định  chi tiết   một   số điều   về kinh doanh  dược  của  Luật Dược.


Đang cập nhập...

Đang cập nhập...

File mẫu:

Không