CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code
1 1.004237.000.00.00.H37 Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Cấp Sở Viễn thám - Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 974/QĐ-UBND