CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Quyết định
1 1.004237.000.00.00.H37 Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường Viễn thám - Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 08/QĐ-STNMT