CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 1825 thủ tục Xuất Excel
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
61 1.009642.000.00.00.H37 Chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Cấp Sở Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
62 1.009647.000.00.00.H37 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh Cấp Sở Đầu tư tại Việt Nam 1288/QĐ-UBND
63 2.000765.000.00.00.H37 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Cấp Sở Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 2503/QĐ-UBND
64 2.002418.000.00.00.H37 Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị Cấp Sở Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1380/QĐ-UBND
65 1.010010.000.00.00.H37 Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp Cấp Sở Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND
66 2.001610.000.00.00.H37 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Cấp Sở Thành lập và Hoạt động của doanh nghiệp 2372/QĐ-UBND
67 2.000024.000.00.00.H37 Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Cấp Sở Thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 2503/QĐ-UBND
68 2.000529.000.00.00.H37 Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập Cấp Sở Thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 1380/QĐ-UBND
69 1.005449.000.00.00.H37 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) Cấp Sở [SLD] - An toàn, vệ sinh lao động 1708/QĐ-UBND
70 2.000051.000.00.00.H37 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Cấp Sở [SLD] - Bảo trợ xã hội 1708/QĐ-UBND
71 1.009466.000.00.00.H37 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Cấp Sở [SLD] - Lao động, Tiền lương 1022/QĐ-UBND
72 2.001949.000.00.00.H37 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Cấp Sở [SLD] - Lao động, Tiền lương 1708/QĐ-UBND
73 1.010801.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
74 1.010804.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND
75 1.010809.000.00.00.H37 Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Cấp Sở [SLD] - Người có công 925/QĐ-UBND