CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

THỐNG KÊ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG


Tìm thấy 58 thủ tục Xuất Excel
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cấp thủ tục Lĩnh vực Quyết định Mã QR Code Thao tác
46 1.009979.000.00.00.H37 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
47 1.009983.000.00.00.H37 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
48 1.007764.000.00.00.H37 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Cấp Sở Nhà ở 1466/QĐ-UBND
49 1.010006.000.00.00.H37 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Cấp Sở Nhà ở 556/QĐ-UBND
50 1.003011.000.00.00.H37 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Cấp Sở Quy hoạch - Kiến trúc 1346/QĐ-UBND
51 1.008993.000.00.00.H37 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Cấp Sở Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 2762/QĐ-UBND
52 1.007750.000.00.00.H37 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Cấp Sở Nhà ở 1346/QĐ-UBND
53 1.010007.000.00.00.H37 Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Cấp Sở Nhà ở 556/QĐ-UBND
54 1.006873.000.00.00.H37 Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Cấp Sở Nhà ở 1346/QĐ-UBND
55 1.007748.000.00.00.H37 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Cấp Sở Nhà ở 1466/QĐ-UBND
56 1.009984.000.00.00.H37 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ còn thời hạn nhưng mất, hư hỏng) Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND
57 1.006876.000.00.00.H37 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Cấp Sở Nhà ở 1346/QĐ-UBND
58 1.009985.000.00.00.H37 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (bị ghi sai thông tin) Cấp Sở Hoạt động xây dựng 2111/QĐ-UBND